..โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ ยินดีต้อนรับ...
 

 
         
 
     
** สอบวัดผลปลายภาคเรียน วันที่ 29 - 30 กันยายน 2558 55
 
โครงการอบรมสัมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษาสู้ประชาคม
อาเซียน กลุ่มที่ 3 วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุุถัมภ์

 
 
<<เพิ่มเติม>>
free hit counter
     

webmaster :kitsarakon@hotmail.com
e_mail-nonthai2.@hotmail.com :copy@live.com
ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา 30220